Jonoforeza – definicja i zastosowanie: Zabiegi kosmetyczne nie muszą być długotrwałe i skomplikowane. Jednocześnie – ich działanie